world cup có bao nhiêu đội tham gia FanPost

Tư cách thành viên của Hiệp hội Itasca vẫn có sẵn

Tôi đã là một người hâm mộ United trong một thời gian nhưng đã chờ đợi để kích hoạt vé mua vé cho đến bây giờ, gần giữa mùa giải. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đã được đưa vào "Hội Itasca" bởi vì tôi cho rằng đội đã đạt hơn 11.000 người giữ mùa trước khi mùa giải bắt đầu, đặc biệt là sau khi tất cả các tuyên bố mà League bắt đầu đã thực hiện "gần 15K đã bán "Trước mùa giải. Chỉ cần nghĩ rằng nó là thú vị. Này, tôi không phàn nàn, mặc dù ...


FANPOST này được đóng góp bởi một thành viên của cộng đồng và không phải tuân theo bất kỳ loại biên tập viên hoặc quy trình phê duyệt nào. Nó không nhất thiết phản ánh các ý kiến ??của các biên tập viên của trang web này.