cái đồng hồ thực đơn nhiều hơn không Đúng di động

Sinh ra và lớn lên ở Anh, sống ở Fargo-Moorhead. Báo cáo về các nhóm nam (NPSL) và phụ nữ (WPSL) của Dakota Fusion.

NPSL North tròn lên: Tuần 8-10

Miền Bắc đã được tuyên bố nhưng các trận playoff vẫn còn để lấy

NPSL North tròn lên: Tuần 8

Những con quạ đang bay cao và nhắm đến một tiêu đề hội nghị trong tuần này khi mùa giải đi vào cuối cùng.

NPSL North tròn lên: Tuần 7

NPSL North tròn lên: Tuần 6

NPSL tròn lên: Tuần 5

Những con quạ hiện đã bất bại và tự mình ở phía bắc

Vòng tròn NPSL North: Tuần 4

Sau một chiến thắng lớn vào tuần trước, hội nghị hàng đầu thành phố có một bài kiểm tra lớn khác phía trước.

Vòng tròn NPSL North: Tuần 3

WPSL North: 2021 Preview

Hội nghị WPSL từ North trở lại cho một mùa chơi khác sau khi không chơi vào năm 2020 do Covid-19

NPSL North tròn lên: Tuần 2

NPSL North tròn lên: Tuần 1

Lần đầu tiên sau gần hai năm, NPSL North đã khởi động.