lich thi dau doi tuyen viet nam FanPost

2019 Lịch MNUFC & Hình nền logo

Tôi sẽ không tạo hình nền hàng tháng một lần nữa trong năm nay, nhưng tôi muốn tạo một hình nền lịch với mùa chỉ quanh góc. Ảnh là từ trang Twitter MNUFC.

2019-Schedule-136x768.0.jpg

Máy tính để bàn: 1366x768 ? 1920x1080 ? 1920x1200 ? 2400x1350

Điện thoại di động: iPhone (750x1334) ? iPhone+ (1242x2208) ? Android (1080x1920)


Hình nền logo

2019-logo-1366x768.0.jpg

Máy tính để bàn: 1366x768 ? 1920x1080 ? 1920x1200 ? 2400x1350

Điện thoại di động: iPhone (750x1334) ? iPhone+ (1242x2208) ? Android (1080x1920)

FANPOST này được đóng góp bởi một thành viên của cộng đồng và không phải tuân theo bất kỳ loại biên tập viên hoặc quy trình phê duyệt nào. Nó không nhất thiết phản ánh các ý kiến ??của các biên tập viên của trang web này.