cái đồng hồ thực đơn nhiều hơn không Vâng di động

Nộp theo:

kết quả bóng đá trực tuyến việt nam Thư viện ảnh: Đào tạo đội một tại Allianz Field

Minnesota United chuẩn bị cho người mở nhà của họ

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Ján Gregu?, Romain Metanire, Thomás Chacón và Marlon Hairston đã cười trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Ján Gregu?, Romain Metanire, Thomás Chacón và Marlon Hairston đã cười trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)

Minnesota United đã đến sân nhà của họ khi họ chuẩn bị tổ chức New York Red Bulls Trong công cụ mở nhà năm 2020. Ánh nắng ấm áp đã ra ngoài vào một buổi chiều nhanh cũng như các nhiếp ảnh gia của chúng tôi. Kiểm tra những điểm nổi bật trong ngày khi đội được đào tạo trên sân cỏ Allianz.

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Ján Gregu?, Romain Metanire, Thomás Chacón và Marlon Hairston đã cười trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Ján Gregu?, Romain Metanire, Thomás Chacón và Marlon Hairston đã cười trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Ike Opara (3) của bang Minnesota United Ike Opara (3) và tiền vệ Marlon Hairston (94) của Minnesota United đã cười trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Ike Opara (3) của bang Minnesota United Ike Opara (3) và tiền vệ Marlon Hairston (94) của Minnesota United đã cười trong buổi tập của đội đầu tiên tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Marlon Hairston (94) đã rê bóng trong buổi tập luyện của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Marlon Hairston (94) đã rê bóng trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại sân Allianz.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của bang Minnesota United, Adrian Heath theo dõi các cầu thủ trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của bang Minnesota United, Adrian Heath theo dõi các cầu thủ trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Thủ môn của Minnesota United Tyler Miller (1) đã nhảy cho quả bóng trong buổi tập bóng đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Thủ môn của Minnesota United Tyler Miller (1) đã nhảy cho quả bóng trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Thomás Chacón (11) vượt qua bóng trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Sân Allianz.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Thomás Chacón (11) vượt qua bóng trong buổi tập của đội đầu tiên tại sân Allianz.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United, Raheem Edwards vượt qua bóng trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Sân Allianz.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United, Raheem Edwards vượt qua quả bóng trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại Sân Allianz.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ bang Minnesota United Noah Billingsley (2) bước vào để lấy bóng từ tiền đạo Minnesota United Luis Amarilla (9) trong buổi tập luyện đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ bang Minnesota United Noah Billingsley (2) bước vào để lấy bóng từ tiền đạo Minnesota United Luis Amarilla (9) trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Minnesota United Forward Mason Toye (23) đã thực hiện một cú sút vào mục tiêu trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Minnesota United Forward Mason Toye (23) đã thực hiện một cú sút vào mục tiêu trong buổi tập luyện của đội đầu tiên tại ALLIANZ FIELD.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Thủ môn của Minnesota United Tyler Miller (1) ném bóng trở lại trong cuộc tập luyện của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Thủ môn của Minnesota United Tyler Miller (1) ném bóng trở lại trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Michael Boxall (15) của bang Minnesota United (15) đá bóng trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Michael Boxall (15) của bang Minnesota United (15) đá bóng trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của bang Minnesota United, Adrian Heath theo dõi các cầu thủ trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của bang Minnesota United, Adrian Heath theo dõi các cầu thủ trong buổi tập của đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Ethan Finlay (13) trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Tiền vệ của Minnesota United Ethan Finlay (13) trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của Minnesota United, Adrian Heath trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Huấn luyện viên trưởng của bang Minnesota United, Adrian Heath trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Ike Opara (3) của Minnesota United Ike Opara (3) trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon tại Allianz Field.
Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ - Hậu vệ Ike Opara (3) của Minnesota United Ike Opara (3) trả lời các câu hỏi cho giới truyền thông sau khi tập luyện đội đầu tiên của Loon, tại Allianz Field.
(Ảnh của Seth Steffenhagen/Steffenhagen Photography)