dota 2 ana FanPost

Minnesota United trong dự án đối thủ MLS ở đâu?

Người hâm mộ từ khắp các giải đấu đã đóng góp đầu vào của họ thông qua dự án Rivalry để giải quyết các đối lich thi dau wc thủ lớn nhất của mỗi câu lạc bộ, nhưng Minnesota United đã không được đưa vào dữ liệu cho đến bây giờ. Giúp chúng tôi đo lường sự cạnh tranh của Minnesota United bằng cách truy cập liên kết Khảo lich thi dau wc sát Rivalry biết và chọn MLS: http:

Bạn có thể xem kết quả trước đó từ trên khắp MLS tại đây: https://1krg.com/carget/mls/ bao gồm 10 đối thủ mạnh nhất và không cân bằng nhất. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi tại @KnowVivalry trên Twitter để biết thông báo về kết quả khảo sát mới nhất. Dự án Rivalry là một dự án nghiên cứu tiêu dùng thể thao được điều hành bởi các sinh viên và giảng viên tại Đại học Bắc Kentucky và Đại học Western Carolina.


FANPOST này được đóng góp bởi một thành viên của cộng đồng và không phải tuân theo bất kỳ loại biên tập viên hoặc quy trình phê duyệt nào. Nó không nhất thiết phản ánh các ý kiến ??của các biên tập viên của trang web này.